Βράχος των Σκοτεινών Δράκων Update


Dark Dragons Update Header.png


Μετά το beta testing, το νέο περιεχόμενο είναι τώρα στους live servers (26/02/2013)
Ένα από τα μεγαλύτερα updates του metin που είχε ποτέ, προσθήκες, νέα όπλα, νέες πανοπλίες, νέα κοσμήματα, νέοι χάρτες, νέα τέρατα, νέοι λίθοι metins, νέες φλέβες, νέα bonus, ενεργοποίηση των ήδη υπαρχόντων bonus, νέο σύστημα βελτίωσης αντικειμένων, Αλχημεία Δρακόλιθων και πολλά νέα αντικείμενα να αναζητήσετε.
Αυτή είναι μια σύνοψη του νέου περιεχομένου ως ενημέρωση πάνω στο περιεχόμενο που προστέθηκε στο Wiki

Νέα Επίπεδα

Το νέο μεγαλύτερο επίπεδο είναι τώρα 105

Επίπεδο Απαιτούμενο EXP
99 2.050.000.000
100 2.150.000.000
101 2.210.000.000
102 2.250.000.000
103 2.280.000.000
104 2.310.000.000
105


Νέα Όπλα


Νέες Πανοπλίες


Νέα Κοσμήματα


Νέοι Χάρτες


Νέες Λίθοι Metin


Νέα Ορυκτά και Φλέβες


Νέα Τέρατα και Αρχηγοί


Νέο NPC

Jae-Seon Kim.pngJae-Seon Kim

Νέο Σύστημα Βελτίωσης Αντικειμένων


Νέα Bonus

Αντίσταση Ανέμου
Αντίσταση Αστραπής
Αντίσταση Φωτιάς
Αντίσταση Σκότους
Αντίσταση Πάγου
Αντίσταση Γής


Νέα Αντικείμενα


Αλχημεία Δρακόλιθων

Ακατέργαστο
Επεξεργασμένο
Σπάνιο


Αρχαίο
Θρυλικό