Βουνά Κεραυνού

Thunder Mountains Header.png


Flag neutral.png Βουνά Κεραυνού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Προσβάσιμή μόνο από το επίπεδο 90
Διαδραστικός Χάρτης

Βουνά Κεραυνού-Χάρτης.png

Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα NPC's σε αυτό το χάρτη
Φλέβες


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin
Βουνά Κεραυνού Χάρτης Τεράτων.jpg

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.