Γκαουτάμα

Guatama Cliff Header.png


Flag neutral.png Γκαουτάμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Προσβάσιμη μόνο από το επίπεδο 90
Διαδραστικός Χάρτης

Γκαουτάμα-Χάρτης.png

Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα NPC's σε αυτό το χάρτη
Φλέβες


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin
Γκαουτάμα χάρτης τεράτων.jpg

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.