Βράχος των Σκοτεινών Δράκων

Cape Dragon Fire.png


Flag neutral.png Βράχος των Σκοτεινών Δράκων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Γνωστός επίσης ώς Cape
  • Προσβάσιμος μόνο απο το επίπεδο 90
  • Προσβάσιμος απο το μεταβιβαστή του πρώτου και δεύτερου χωριού (βλέπε παρακάτω)
Διαδραστικός Χάρτης

Βράχος των Σκοτεινών Δράκων-Χάρτης.png

Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Φλέβες


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin
Βράχος των Σκοτεινών Δράκων Χάρτης.jpg

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Από τον Μεταβιβαστή σε αυτή την περιοχή, μπορείτε να πάτε στις περιοχές:
Flag yellow.png Flag blue.png Flag red.png