Γενικό Κατάστημα

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Γενικό Κατάστημα
Γενικό Κατάστημα
Εικόνα
Περιοχή

Γενικό Κατάστημα.png

Flag yellow.png

Joan:
Bokjung:
Songpa:

590, 689
389, 352
258, 239

Flag blue.png

Pyungmoo:
Bakra:
Daeyami:

383, 693
484, 387
258, 239

Flag red.png

Yongan:
Jayang:
Miryang:

678, 565
422, 608
258, 239

Flag neutral.png

Βράχος των Σκοτεινών Δράκων:

579, 1223

Λειτουργεί ως
    • Κατάστημα
    • Παρέχει Αποστολές
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
  • Μπορείτε να πουλήσετε τα περισσότερα αντικείμενά σας με μια απώλεια του 3% της δηλωθείσας αξίας.
  • Από 02/10/2014 στο Γενικό Κατάστημα πωλούνται ο Πάπυρος Δεσίματος και ο Πάπυρος Λυσίματος που σας επιτρέπει να δένετε/λύνετε ψυχικά τα αντικείμενά σας.
  • Αντικείμενα προς πώληση στο Γενικό Κατάστημα:
Κατάλογος Γενικού Καταστήματος.jpg


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Γενικό Κατάστημα