Το βραδινό

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το βραδινό Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 7
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πρέπει να πάτε στο Γενικό Κατάστημα και στη συνέχεια στον Έμπορο Πανοπλιών ώστε να τον ρωτήσετε για το βραδινό. Αυτός θα σας δώσει τη λύση ("Ραγού με ελάφι, αρκούδα, λάχανο και 2 αυγά"), και στην συνέχεια θα πάτε στο Γενικό Κατάστημα ώστε να το αναφέρετε.
Άλλη πληροφορία
Θα πρέπει να προσθέσετε τα σωστά υλικά για το βραδινό καθώς οι επιλογές είναι 3 και θα πρέπει να βρείτε ποια είναι η σωστή.