Ένα νέο άρωμα

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ένα νέο άρωμα Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 4
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Το Γενικό Κατάστημα θα σας στείλει στον Έμπορο Όπλων.Αυτός θα σας δώσει την αποστολή να σκοτώσετε Μπλε Λύκους για να πάρετε 2 Πασχαλιές.Όταν αυτό γίνει θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα Λάδι Μόσχου από το Item Shop για 1 Δρακομάρκα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστρέψτε στο Γενικό Κατάστημα για να πάρετε την ανταμοιβή σας.
Άλλη πληροφορία
Σε όλους τους νέους λογαριασμούς θα πιστωθούν 5 δρακομάρκες. Πολλοί παίχτες μπορούν να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό ή να αγοράσουν το Λάδι Μόσχου από άλλον παίχτη μέσω του εμπορίου.