Η Βέρα της Ariyoung

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Βέρα της Ariyoung Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 27
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο άντρας της Ariyoung σκοτώθηκε από στρατιώτες. Για να απαλύνεις την στεναχώρια της πρέπει να βρεις και να σκοτώσεις τους δολοφόνους του άντρα της. Σκότωσε Goo-Pae μέχρι να συλλέξεις τη
Background.png
Βέρα της Ariyoung.png
Βέρα της Ariyoung και να την επιστρέψεις σε αυτήν.
Άλλη πληροφορία
Το δαχτυλίδι πέφτει σχετικά δύσκολα από τους Goo-Pae. Σε κάθε παίχτη ο αριθμός Goo-Paes που πρέπει να σκοτώσει είναι διαφορετικός. Μην τα παρατήσεις!