Νίκησε τους Σκοτεινούς Φανατικούς

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Νίκησε τους Σκοτεινούς Φανατικούς
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Νίκησε τους Σκοτεινούς Φανατικούς Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 38
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πρώτα πήγαινε στον Soon, έπειτα στην Aranyo και μετά στο Γενικό Κατάστημα. Επέστρεψε στον Soon και πήγαινε σκότωσε τους Σκοτεινούς Φανατικούς που ζητάει για να βρεθεί το Μυστικό Βιβλίο του Ναού. Όταν το βρεις επέστρεψε στον Soon για να ολοκληρωθεί η αποστολή.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Νίκησε τους Σκοτεινούς Φανατικούς