Σκοτεινός Φανατικός

Σκοτεινός Φανατικός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Σκοτεινός Φανατικός.png

Επίπεδο
35
Στάδιο
1
EXP
987
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κοιλάδα του Seungryong