Σκοτεινός Φανατικός

Σκοτεινός Φανατικός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Σκοτεινός Φανατικός.png

Επίπεδο
35
Στάδιο
1
EXP
987
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  1. redirect Πρότυπο:Textitem.
  • Αυτά είναι τα σημεία στον χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong


Σκοτεινός Φανατικός

Σκοτεινός Φανατικός

Κατηγορία:Εχθρός/Μυστικιστές Κατηγορία:Εχθρός/1 Κατηγορία:Εχθρός/Αντίσταση Ανέμου