Βιβλίο Αποστολών-Δύσκολο

Βιβλίο Αποστολών-Δύσκολο

Εικόνες
Βιβλίο Αποστολών-Δύσκολο.png
Background.png
Βιβλίο Αποστολών-Δύσκολο.png
Περιγραφή
Βιβλίο Αποστολών-Δύσκολο
Λειτουργία

Όταν το χρησιμοποιείτε θα έχετε κάποιες δύσκολες αποστολές για να ολοκληρώσετε.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορείτε να έχετε ενεργό μόνο ένα βιβλίο αποστολών την φορά, δεν έχει σημασία το επίπεδο δυσκολίας

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲