Οι στάβλοι έχουνε πρόβλημα.

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι στάβλοι έχουνε πρόβλημα.
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Οι στάβλοι έχουνε πρόβλημα. Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 47
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Yonah ο οποίος θα σου αναφέρει οτι ο Σταβλίτης χρειάζεται 10 Άχυρα .Όταν βρεις τα Άχυρα πήγαινε στον Σταβλίτη να τα παραδώσεις και επέστρεψε στον Yonah για να πάρεις την ανταμοιβή σου.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι στάβλοι έχουνε πρόβλημα.