Ανώτερος Ορκ Μάγος

Ανώτερος Ορκ Μάγος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ανώτερος Ορκ Μάγος.png

Επίπεδο
40
Στάδιο
3
EXP
2.254
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες