Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο

Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο

Εικόνες
Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο.png
Background.png
Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο.png
Περιγραφή
Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο
Λειτουργία

Όταν το χρησιμοποιείτε θα έχετε κάποιες μεσαίες αποστολές για να ολοκληρώσετε.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένη μόνο μια αποστολή, δεν έχει σημασία ο βαθμός δυσκολίας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲