Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας
Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας.png

Επίπεδο
26
Στάδιο
1
EXP
735
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Bakra Bokjung Jayang< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας