Χάλκινο Τόξο

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Χάλκινο Τόξο

Επίπεδο 32 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Χάλκινο Τόξο.jpg
Background.pngBackground.png
Χάλκινο Τόξο.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Not available
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+0
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 62-128
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+1
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 69-135
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+2
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 76-142
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+3
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 83-149
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+4
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 90-156
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

13.00016px-Yang.png
2x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+5
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 97-163
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+6
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 111-197
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+7
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 122-208
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+8
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 134-220
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Τόξο+9
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 147-233
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Χάλκινο Τόξο