Κακός Βάρβαρος Τοξότης

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Τοξότης
Κακός Βάρβαρος Τοξότης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κακός Βάρβαρος Τοξότης.png

Επίπεδο
35
Στάδιο
2
EXP
1184
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Αντίσταση Βέλους


Αποφυγή Βελών
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά απο τον Βάρβαρο Τοξότη αλλά έχει λιγότερο HP.
  • Αυτά είναι τα σημεία στον χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Bakra Bokjung Jayang


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Τοξότης