Θανάσιμη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θανάσιμη Πανοπλία


Θανάσιμη Πανοπλία

Θανάσιμη Πανοπλία (εμφάνιση).jpg
Θανάσιμη Πανοπλία.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 34
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 2 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+0

Από Επ.: 34
Άμυνα:47
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+1

Από Επ.: 34
Άμυνα:53
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+2

Από Επ.: 34
Άμυνα:59
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
4.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+3

Από Επ.: 34
Άμυνα:65
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
8.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+4

Από Επ.: 34
Άμυνα:71
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
13.000Yang.png
2 x Κομμάτι Πετραδιού
Κομμάτι Πετραδιού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+5

Από Επ.: 34
Άμυνα:77
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png
2 x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+6

Από Επ.: 34
Άμυνα:83
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
40.000Yang.png
2 x Μάτια Αράχνης
Μάτια Αράχνης.png
1 x Ψαροκόκκαλο
Ψαροκόκκαλο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+7

Από Επ.: 34
Άμυνα:89
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
70.000Yang.png
2 x Δόντι Ορκ
Δόντι Ορκ.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+8

Από Επ.: 34
Άμυνα:95
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
120.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού
Ουρά Φιδιού.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+9

Από Επ.: 34
Άμυνα:101
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θανάσιμη Πανοπλία