Θανάσιμη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Θανάσιμη Πανοπλία

Επίπεδο 34 Πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Θανάσιμη Πανοπλία.jpg
  1. ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Πρότυπο:Textitem3

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 2 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+0
Από Επ.: 34
Άμυνα47
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+1
Από Επ.: 34
Άμυνα 53
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+2
Από Επ.: 34
Άμυνα 59
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+3
Από Επ.: 34
Άμυνα 65
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+4
Από Επ.: 34
Άμυνα 71
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός

13.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
2x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

40.00016px-Yang.png
2x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+5
Από Επ.: 34
Άμυνα 77
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+6
Από Επ.: 34
Άμυνα 83
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+7
Από Επ.: 34
Άμυνα 89
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+8
Από Επ.: 34
Άμυνα 95
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θανάσιμη Πανοπλία+9
Από Επ.: 34
Άμυνα 101
Ταχύτητα Κίνησης -7%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Θανάσιμη Πανοπλία

Θανάσιμη Πανοπλία