Πεινασμένη Καφέ Αρκούδα

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένη Καφέ Αρκούδα
Πεινασμένη Καφέ Αρκούδα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένη Καφέ Αρκούδα.png

Επίπεδο
21
Στάδιο
2
EXP
357
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένη Καφέ Αρκούδα