Πλατύ Σπαθί

< Metin2Wiki < Όπλα < Πλατύ Σπαθί

Επίπεδο 20 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Πλατύ Σπαθί.jpg
Background.pngBackground.png
Πλατύ Σπαθί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+0
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 25–35
Αξία Μαγ. Επίθεσης 20–28
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+1
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 32–42
Αξία Μαγ. Επίθεσης 27–35
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+2
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 39–49
Αξία Μαγ. Επίθεσης 34–42
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+3
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 46–56
Αξία Μαγ. Επίθεσης 41–49
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+4
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 53–63
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48–56
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Σπασμένη Πορσελάνη.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+5
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 60–70
Αξία Μαγ. Επίθεσης 55–63
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+6
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 67–77
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62–70
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+7
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 74–84
Αξία Μαγ. Επίθεσης 69–77
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+8
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 81–91
Αξία Μαγ. Επίθεσης 76–84
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πλατύ Σπαθί+9
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 88–98
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83–91
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Πλατύ Σπαθί