Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρος
Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρος.png

Επίπεδο
10
Στάδιο
2
EXP
103
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Yongan Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρος