Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος
Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος.png

Επίπεδο
15
Στάδιο
4
EXP
732
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνο του.
  • Μοιάζει με τον Πειν. Κόκ. Αγριόχοιρο .
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Joan Pyungmoo Snakefield Yongan Waryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος