Σούβλα Φοίνικα

< Metin2Wiki < Όπλα < Λυκανοί/Όπλα < Σούβλα Φοίνικα

Επίπεδο 30 Νύχια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Σούβλα Φοίνικα.jpg
Background.png
Σούβλα Φοίνικα.png

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

3.00016px-Yang.png

6.00016px-Yang.png

12.00016px-Yang.png

25.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+0
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 40 - 44
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+1
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 43 - 47
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+2
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 45 - 49
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+3
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 48 - 52
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+4
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 50 - 54
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός

40.00016px-Yang.png

60.00016px-Yang.png

90.00016px-Yang.png

120.00016px-Yang.png

150.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+5
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 55 - 59
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+6
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 60 - 64
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+7
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 67 - 71
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+8
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 74 - 78
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σούβλα Φοίνικα+9
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 83 - 87
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Σούβλα Φοίνικα