Λυκανοί/Όπλα

< Metin2Wiki < Λυκανοί < Λυκανοί/Όπλα

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες


Επίπεδο 1
Ατσάλινο δαδί
Ατσάλινο δαδί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Αξία Μαγ. Επ. : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Ταχ. Επ. : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 30
Σούβλα Φοίνικα
Σούβλα Φοίνικα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 40-44 43-47 45-49 48-52 50-54 55-59 60-64 67-71 74-78 83-87
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 45
Σιδερένια νύχια
Σιδερένια νύχια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 57-73 60-76 62-78 65-81 67-83 72-88 77-93 84-100 91-107 100-116
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 60
Ατσάλινα νύχια
Ατσάλινα νύχια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Ταχ. Επ. : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
1 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Νύχια γρύπα
Νύχια γρύπα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
1 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Νύχια σκαραβαίου
Νύχια σκαραβαίου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Ταχ. Επ. : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
1 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 70
Νύχια διπλοσάινου
Νύχια διπλοσάινου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 80-112 88-120 97-129 107-139 118-150 130-162 143-175 157-189 182-214 217-249
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 75
Αγκαθόνυχο
Αγκαθόνυχο.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 81-100 87-116 94-123 102-131 111-140 121-150 132-161 144-173 157-186 171-200
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
HP : +50 +100 +150 +300 +450 +600 +800 +1000 +1200 +1500
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
1 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png


Επίπεδο 80-90
Πράσινος Λυκόδοντας
Πράσινος Λυκόδοντας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 86 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 192-245 203-256 262-315 262-315 262-315 272-325 282-335 282-335 292-345 302-355
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Διάβολος : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : 2 x
Background.png
Πάπυρος Ευλογίας.png
- - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
1 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : 1 x
Background.png
Νύχια σκαραβαίου.png
- - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Αφέντης Δράκων
Αφέντης Δράκων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 122-165 132-175 136-179 144-187 155-198 172-215 196-239 233-276 289-332 372-415
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Τέρατα : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
Επίπεδο 105
Ζωδιακά νύχια
Ζωδιακά νύχια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Αξία Επίθεσης: 122-165 132-175 136-179 144-187 155-198 172-215 196-239 233-276 289-332 372-415
Ταχ. Επ. : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης  : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1  : - 1 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
4 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
8 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
16 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
32 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
64 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
128 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
200 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
3 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Background.png
Αχάτης.png
1 x
Background.png
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Νύχια Κυανίτη
Νύχια Κυανίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Αξία Επίθεσης : 233-278 241-286 246-291 252-297 258-303 267-312 277-327 292-342 335-385 413-463
Ταχ. Επ. : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15% +17% +20%
Τέρατα : +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +6% +8%
Yang Αναβάθμισης : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κυανίτης.png
1 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
3 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
3 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ψυχή της Αλήθειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Lycan1.png