Πάπυρος Ευλογίας

Πάπυρος Ευλογίας

Εικόνες
Πάπυρος Ευλογίας.png
Background.png
Πάπυρος Ευλογίας.png
Περιγραφή
Πάπυρος Ευλογίας
Λειτουργία

Μειώνει τον κίνδυνο καταστροφής ενός αντικειμένου αν η αναβάθμιση αποτύχει(από +6 θα μειωθεί στο +5, από το +0 στο +0).

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Από το Επίπεδο 50, ο πάπυρος ρίχνεται από όλα τα τέρατα.
  • Χρησιμοποιείται σέρνοντας τον πάνω στο επιθυμητό αντικείμενο. Εξαφανίζεται.
  • Χρησιμοποιείται μόνο μία φορά!
  • Χρειάζεται για την παραγωγή στον Σιδερά: Πάπυρου Πολέμου, Πάπυρου Δράκου, Εγχειριδίου Σιδηρουργίας.
  • Χρειάζεται για την μετατροπή των Όπλων Επιπέδου 65 σε Όπλα Επιπέδου 80 (2 τεμάχια).
  • Χρειάζεται για την μετατροπή των Όπλων Επιπέδου 90 σε Όπλα Επιπέδου 87 (2 τεμάχια).
  • Χρειάζεται για την μετατροπή των Πανοπλιών Επιπέδου 70(+9) σε Πανοπλίες Επιπέδου 90 (2 τεμάχια).

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲