Ατσάλινο δαδί

< Metin2Wiki < Όπλα < Λυκανοί/Όπλα < Ατσάλινο δαδί

Επίπεδο 1 Νύχια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ατσάλινο δαδί.jpg
Background.png
Ατσάλινο δαδί.png

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: 400 yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+0
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 13-15
Αξία Μαγ. Επίθεσης 15-19
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+1
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 20-22
Αξία Μαγ. Επίθεσης 22-26
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+2
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 27-29
Αξία Μαγ. Επίθεσης 29-33
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+3
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 34-36
Αξία Μαγ. Επίθεσης 36-40
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+4
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 41-43
Αξία Μαγ. Επίθεσης 43-47
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Σύνδεσμος:Δέρμα Ποδιού Αρκούδας

45.00016px-Yang.png
2x Σύνδεσμος:Ασπρη Κορδέλα Μαλλιών+

75.00016px-Yang.png
2x Σύνδεσμος:Σπασμένα Πορσελάνη

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+5
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 48-50
Αξία Μαγ. Επίθεσης 50-54
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+6
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 55-57
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57-61
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+7
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 62-64
Αξία Μαγ. Επίθεσης 64-68
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+8
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 69-71
Αξία Μαγ. Επίθεσης 71-75
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο δαδί+9
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 76-78
Αξία Μαγ. Επίθεσης 78-82
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ατσάλινο δαδί