Νύχια γρύπα

< Metin2Wiki < Όπλα < Λυκανοί/Όπλα < Νύχια γρύπα

Επίπεδο 65 Νύχια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Νύχια γρύπα.jpg
Background.png
Νύχια γρύπα.png

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 72-108
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 77-113
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 82-118
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 87-123
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 92-128
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 99-135
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 107-143
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 116-152
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 126-162
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Νύχια γρύπα+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 137-173
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Νύχια γρύπα