Ανώτατος φρουρός Γκνολλ

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ανώτατος φρουρός Γκνολλ
Ανώτατος φρουρός Γκνολλ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ανώτατος φρουρός Γκνολλ.png

Επίπεδο
105
Στάδιο
5
EXP
377.005
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Αντίσταση Γης

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Βράχος των Σκοτεινών Δράκων< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ανώτατος φρουρός Γκνολλ