Λίθος Ψυχής

Λίθος Ψυχής

Εικόνες
Λίθος Ψυχής.png
Background.png
Λίθος Ψυχής.png
Περιγραφή
Λίθος Ψυχής
Λειτουργία

Απαιτείται για να τελειοποιήσει μία ικανότητα στο Επίπεδο Αρχιμάστορας.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Χρησιμοποιείται κάνοντας δεξί κλικ πάνω του και επιλέγοντας την ικανότητα από το παράθυρο διαλόγου.
  • Η ανάγνωση του λίθου απαιτεί πόντους κατάταξης.
  • Αν αποτύχει, οι πόντοι κατάταξης μειώνονται κατά το ήμισυ ή το ένα τρίτο των απαιτούμενων πόντων σε περίπτωση επιτυχίας.
  • Αν υπάρχει περίπτωση οι πόντοι να κατάταξης να πέσουν κάτω από το μηδέν, τότε πρέπει να επιβεβαιωθεί η χρήση του λίθου με την φράση Θέλω να εκπαιδευτώ.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι πόντοι κατάταξης είναι αρνητικοί κατά την ανάγνωση του λίθου τότε καταναλώνονται οι διπλάσιοι πόντοι.
  • Ένας λίθος μπορεί να αναγνωσθεί εφόσον οι πόντοι κατάταξης δεν θα υπερβούν τους -20.000 μετά την ανάγνωσή του.
  • Πρέπει να περάσουν 6-12 ώρες για την επόμενη ανάγνωση.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲