Δρακόντειο μαχαίρι

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Δρακόντειο μαχαίρι

Επίπεδο 65 Στιλέτα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Δρακόντειο μαχαίρι.jpg
Background.png
Δρακόντειο μαχαίρι.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση σε Άψυχο Μαχαίρι

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 74–86
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 82–94
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 91–103
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 101–113
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 112–124
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 124–136
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 137–149
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 151–163
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 176–188
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακόντειο μαχαίρι+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 211–223
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Δρακόντειο μαχαίρι