Λέοντας Πάγων Κόλασης

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Λέοντας Πάγων Κόλασης
Λέοντας Πάγων Κόλασης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Λέοντας Πάγων Κόλασης.png

Επίπεδο
83
Στάδιο
3
EXP
9.048
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Πάγου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Οι πανοπλίες επιπέδου 61 που ρίχνει είναι +5 ή +6.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Σπηλιά της Εξορίας< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Λέοντας Πάγων Κόλασης