Ματωμένο Σπαθί

< Metin2Wiki < Όπλα < Ματωμένο Σπαθί

Επίπεδο 45 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ματωμένο Σπαθί.jpg
Background.pngBackground.png
Ματωμένο Σπαθί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+0
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 65–87
Αξία Μαγ. Επίθεσης 69–91
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+1
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 70–92
Αξία Μαγ. Επίθεσης 74–96
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+2
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 75–97
Αξία Μαγ. Επίθεσης 79–101
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+3
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 80–102
Αξία Μαγ. Επίθεσης 84–106
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+4
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 85–107
Αξία Μαγ. Επίθεσης 89–111
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+5
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 92–114
Αξία Μαγ. Επίθεσης 96–118
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+6
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 100–122
Αξία Μαγ. Επίθεσης 104–126
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+7
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 109–131
Αξία Μαγ. Επίθεσης 113–135
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+8
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 119–141
Αξία Μαγ. Επίθεσης 123–145
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ματωμένο Σπαθί+9
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 130–152
Αξία Μαγ. Επίθεσης 134–156
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ματωμένο Σπαθί