Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης
Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης.png

Επίπεδο
84
Στάδιο
4
EXP
3.116
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

The Devil's Catacomb


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης