Βραχιόλι Νεφρίτη

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Βραχιόλι Νεφρίτη
Βραχιόλι Νεφρίτη
Εικόνες
Πληροφορίες
Βραχιόλι Νεφρίτη.png
Background.png
Βραχιόλι Νεφρίτη.png
Επίπεδο
28
Ορυκτό
Background.png
Νεφρίτης.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Νεφρίτης.png Νεφρίτης για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+0
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Πιθαν. ανάκτησης SP 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+1
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Πιθαν. ανάκτησης SP 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+2
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Πιθαν. ανάκτησης SP 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+3
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Πιθαν. ανάκτησης SP 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+4
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Πιθαν. ανάκτησης SP 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png 2x Ψαροκόκκαλο.png

90.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 2x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 2x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+5
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Πιθαν. ανάκτησης SP 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+6
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Πιθαν. ανάκτησης SP 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+7
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Πιθαν. ανάκτησης SP 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+8
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Πιθαν. ανάκτησης SP 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Νεφρίτη+9
Από Επίπεδο: 28
Ταχύτητα Επίθεσης 7%
Πιθαν. ανάκτησης SP 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Βραχιόλι Νεφρίτη