Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα
Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα.png

Επίπεδο
74
Στάδιο
2
EXP
1.069
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ομάδα
    • Συνήθως βρίσκονται 5-15 μαζί.
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθονται από μόνα τους.
  • Απορροφά 15 SP με κάθε επίθεση.
  • Δεν μετακινούνται. Επιτίθονται κυκλικά και σε απόσταση.
  • Πιθανότητα Αργοπορίας.
  • Μπλοκάρουν τον δρόμο.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθούν:

Κόκκινο Δάσος


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα