Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο

Επίπεδο 60 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο.jpg
Background.pngBackground.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Not available
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+0
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 135-251
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+1
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 141-257
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+2
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 147-263
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+3
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 153-269
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+4
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 159-275
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

30.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+5
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 167-283
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+6
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 176-292
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+7
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 186-302
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+8
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 197-313
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο+9
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 209-325
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Γιγάντιο Φτερωτό Τόξο