Αρχηγός Setaou

Αρχηγός Setaou
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αρχηγός Setaou.png

Επίπεδο
90
Στάδιο
2
EXP
8.754
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Διάβολος


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Οι πανοπλίες, τα κράνη και τα παπούτσια που ρίχνει είναι στο +5.
  • Ρίχνει φυτά σε πακέτο των 5.
  • Μοιάζει πολύ με τον Διοικητή Setaou.
  • Τα 65άρια όπλα που ρίχνει είναι στο +6.
  • Έχει μικρή Αντίσταση Μαγείας.