Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου

Επίπεδο 60 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου.jpg
Background.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+0
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 76-104
Αξία Μαγ. Επίθεσης 65-75
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 81-109
Αξία Μαγ. Επίθεσης 70-80
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 86-114
Αξία Μαγ. Επίθεσης 75-85
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 91-119
Αξία Μαγ. Επίθεσης 80-90
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 96-124
Αξία Μαγ. Επίθεσης 85-95
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+5
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 103-131
Αξία Μαγ. Επίθεσης 92-102
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+6
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 111-139
Αξία Μαγ. Επίθεσης 100-110
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+7
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 120-148
Αξία Μαγ. Επίθεσης 109-119
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+8
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 130-158
Αξία Μαγ. Επίθεσης 119-129
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+9
Από Επ.: 60
Αξία Επίθεσης 141-169
Αξία Μαγ. Επίθεσης 130-140
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου