Κόκκινος Κορμός Φάντασμα

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινος Κορμός Φάντασμα
Κόκκινος Κορμός Φάντασμα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κόκκινος Κορμός Φάντασμα.png

Επίπεδο
76
Στάδιο
3
EXP
1.830
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Γης

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αφαιρεί 15 SP κατά την επίθεση.
  • Αναγεννάται από το Metin Tu-Young και το Metin Jeon-Un.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κόκκινο Δάσος< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινος Κορμός Φάντασμα