Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα
Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα.png

Επίπεδο
80
Στάδιο
4
EXP
3.852
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Γης

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κόκκινο Δάσος< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα