Τόξο Ουράνιου Καρπού

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Τόξο Ουράνιου Καρπού

Επίπεδο 65 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Τόξο Ουράνιου Καρπού.jpg
Background.pngBackground.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 190–290
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 196–296
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 203–303
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 211–311
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 220–320
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

30.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 230–330
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 241–341
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 253–353
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 266–366
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Ουράνιου Καρπού+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 280–380
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Τόξο Ουράνιου Καρπού