Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο
Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο.png

Επίπεδο
82
Στάδιο
4
EXP
3.948
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Γης

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κόκκινο Δάσος< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο