Τόξο Κίτρινου Δράκου

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Τόξο Κίτρινου Δράκου

Επίπεδο 65 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Τόξο Κίτρινου Δράκου.jpg
Background.pngBackground.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναβαθμιστεί σε Μέγα Διαβολικό Τόξο

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 187-293
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 195-301
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 204-310
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 214-320
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 225-331
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

30.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 237-343
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 250-356
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 264-370
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 289-395
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 324-430
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Τόξο Κίτρινου Δράκου