Εννιά Ουρές Ελίτ

Εννιά Ουρές Ελίτ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εννιά Ουρές Ελίτ.png

Επίπεδο
72
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
23.120
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Πάγου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες