Κατηγορία:Εχθρός/Αντίσταση Πάγου

Αν εξοπλιστείτε αντικείμενο με bonus "Αντίσταση Πάγου" τότε η ζημιά που θα δέχεστε απο το τέρας θα είναι μικρότερη.

Η "Αντίσταση Πάγου" λειτουργεί για τα παρακάτω τέρατα.