Βεντάλια των Πουλιών

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Βεντάλια των Πουλιών

Επίπεδο 65 Βεντάλια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Βεντάλια των Πουλιών.jpg
Background.png
Βεντάλια των Πουλιών.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 64-96
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83-99
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 72-104
Αξία Μαγ. Επίθεσης 88-104
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 81-113
Αξία Μαγ. Επίθεσης 99-111
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 91-123
Αξία Μαγ. Επίθεσης 102-120
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 102-134
Αξία Μαγ. Επίθεσης 111-130
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
2x Πόδια Αράχνης.png

30.00016px-Yang.png
2x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

120.00016px-Yang.png
2x Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 114-146
Αξία Μαγ. Επίθεσης 119-140
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 127-159
Αξία Μαγ. Επίθεσης 125-150
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 141-173
Αξία Μαγ. Επίθεσης 129-158
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 166-198
Αξία Μαγ. Επίθεσης 137-175
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια των Πουλιών+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 201-233
Αξία Μαγ. Επίθεσης 148-198
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Βεντάλια των Πουλιών