Μάντισσα Setaou

Μάντισσα Setaou
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μάντισσα Setaou.png

Επίπεδο
89
Στάδιο
2
EXP
8.658
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Ρίχνει φυτά σε πακέτο των 5.
  • Μοιάζει πολύ με την Ιέρεια Setaou, απλά έχει πιο ανοιχτό χρώμα.
  • Αναγεννά άλλους Setaou από σκοτωμένα τέρατα, αν δεν σκοτωθεί.
  • Η ζημιά του κρίσιμου χτυπήματος της είναι μεγάλη.
  • Η Βεντάλια της Έκστασης που ρίχνει είναι +0, +4 ή +5, η βεντάλια των πουλιών +6 και το καπέλο ηλιακού φωτός +5.
  • Πιθανότητα Δηλητηρίασης.
  • Πιθανότητα Λιποθυμίας.
  • Είναι αδύναμη σε μαγικές επιθέσεις.