Σπαθί του Δαίμονα

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Σπαθί του Δαίμονα

Επίπεδο 70 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Σπαθί του Δαίμονα.jpg
Background.pngBackground.png
Σπαθί του Δαίμονα.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Είναι το μοναδικό όπλο με βασικό μπόνους Πιθανότητα κλοπής Μάνα.

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+0
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 77–105
Αξία Μαγ. Επίθεσης 90-110
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+1
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 80–108
Αξία Μαγ. Επίθεσης 96–116
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 3%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+2
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 83–113
Αξία Μαγ. Επίθεσης 103–123
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+3
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 90–120
Αξία Μαγ. Επίθεσης 111–131
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 5%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+4
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 97–128
Αξία Μαγ. Επίθεσης 120–140
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 7%
[ Φοριέται ]
Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+5
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 103–136
Αξία Μαγ. Επίθεσης 130–150
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 9%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+6
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 107–144
Αξία Μαγ. Επίθεσης 141–161
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 12%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+7
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 109–150
Αξία Μαγ. Επίθεσης 153–173
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 15%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+8
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 105–155
Αξία Μαγ. Επίθεσης 166–186
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 18%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπαθί του Δαίμονα+9
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 95–157
Αξία Μαγ. Επίθεσης 180–200
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθαν. κλοπής Μάνα 25%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Σπαθί του Δαίμονα


}}