Ρόδο των Βουνών

Ρόδο των Βουνών

Εικόνες
Ρόδο των Βουνών.png
Background.png
Ρόδο των Βουνών.png
Περιγραφή
Ρόδο των Βουνών
Λειτουργία

Παρασκευή Φίλτρων

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


 • Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο από τον Huahn-So.
 • Σε συνδυασμό με
  Background.png
  Νερό Sim.png
  Νερό Sim προκύπτει
  Background.png
  Νερό Zin.png
  Νερό Zin .
 • Σε συνδυασμό με
  Background.png
  Νερό Doc.png
  Νερό Doc προκύπτει
  Background.png
  Νερό SamBo.png
  Νερό SamBo .
 • Στοιβαζόμενα (μεγ. 200 τεμ.)

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲