Διαβολική Γροθιά

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Διαβολική Γροθιά

Επίπεδο 45 Στιλέτα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Διαβολική Γροθιά.jpg
Background.png
Διαβολική Γροθιά.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+0
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 47-51
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+1
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 49-53
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+2
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 51-55
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+3
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 53-57
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+4
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 55-59
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+5
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 59-63
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+6
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 64-68
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+7
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 70-74
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+8
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 77-81
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Διαβολική Γροθιά+9
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 85-89
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Διαβολική Γροθιά